Notariusz Bartosz Franckiewicz

Pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Kraków

Notariusz Bartosz Franckiewicz prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Masarskiej 13/B2, oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają także zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji, również w języku angielskim.

Zakres usług notarialnych

Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia własnoręczności podpisu

Poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Poświadczenia daty okazania dokumentu

Poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Doręczanie oświadczeń

Spisywanie protokołów

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów